MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

tekst: p. Dominika Buca
 Dnia 14 maja 2014 r odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Matematyczny. Konkurs został przygotowany przez panią Dominikę Buca. W potyczkach matematycznych wzięło udział dwoje uczniów naszego Gimnazjum: Dominika Łuczyszyn i Jakub Czech oraz gościliśmy dwie uczennice z Zespołu Szkół w Świerczynie im. 1 Warszawskiej Dywizji Kawalerii: Aleksandrę Kowalską i Adriannę Prętkę. Uczniowie mieli do rozwiązania 15 zadań zamkniętych i jedno zadanie otwarte. Do każdego zadania zamkniętego podano 5 odpowiedzi, z których tylko jedna była poprawna. Nieudzielenie odpowiedzi lub udzielenie błędnej powodowało, że uczeń nie otrzymywał żadnego punktu. Maksymalnie można było zdobyć 30 punktów. Czas trwania testu wynosił 90 minut. 
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny wygrała Dominika Łuczyszyn, która otrzymała w nagrodę tablet. Drugie miejsce zajął Jakub Czech również otrzymując w nagrodę tablet. Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Kowalska i otrzymała sprzęt mp4. Kolejne miejsce zajęła Adrianna Prętka wychodząc również ze sprzętem grającym.
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!:)