GIMNAZJALNE PROJEKTY

autor: Janusz Kowalczyk (Gimnazjum)
Dzisiaj 25 czerwca – w naszym miejskim gimnazjum odbyło się doroczne podsumowanie wszystkich projektów realizowanych przez młodzież w mijającym roku szkolnym. 
[projekt – to zorganizowane ciąg działań zmierzających do osiągnięcia założonego wyniku w określonym czasie, realizowany najczęściej zespołowo z wykorzystaniem skończonej ilości zasobów. Jest on przedsięwzięciem jednorazowym, niepowtarzalnym i złożonym.]
Na sześć prezentowanych projektów szczególnie spektakularne wydawały się te realizowane przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli: Julii Francuz (projekty pt.: Taniec to jest siła i Mądry „zarzuca tu wędkę”) - oraz Karola Kaliny (projekty pt.: Szkolna liga – piłki siatkowej i Szkolna liga piłki nożnej). Bardzo ciekawym było też – w innym projekcie – porównanie wyobrażeń rodziców i młodzieży (dzieci tych rodziców) dotyczące sposobów spędzania wolnego czasu w naszym mieście. A w tym kontekście – projekty techniczne naszych władz miejskich, aby spędzanie wolnego czasu ukierunkować na aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, wydają się szczególnie cenne. 
Projekty gimnazjalne Projekty gimnazjalne Projekty gimnazjalne