SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014

 
Co roku dzięki ogólnopolskiej proekologicznej akcji „Sprzątanie świata” zbiera się setki ton śmieci, których ilość nie maleje, ponieważ na miejsce zebranych wyrzucane są nowe odpady. Zdajemy sobie sprawę, że coroczna zbiórka śmieci nie jest rozwiązaniem problemu. O wiele korzystniejsza byłaby zmiana nawyków w codziennym życiu, polegająca na robieniu świadomych zakupów, unikaniu tworzenia odpadów i odpowiednim nimi gospodarowaniu.  Nad tym także w naszej szkole pracujemy, w dodatku nie okazjonalnie, ale sukcesywnie przez cały rok. 
 Ponieważ sprzątanie jest częścią tego procesu, już po raz kolejny uczniowie czaplineckiego gimnazjum wraz z opiekunami wzięli udział w „Sprzątaniu świata”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszej planety młodzi ludzie postanowili przyczynić się do jej oczyszczenia. Jak wielu innych, którym nie jest obojętny los otaczającego nas środowiska, 19 września 2014 r. wyruszyliśmy do walki z odpadami. W akcji udział wzięły 4 klasy pierwsze pod opieką: Jolanty Lesikowskiej, Grażyny Danis, Joanny Bienieckiej oraz Ewy Lemisz-Suski. 
Akcja rozpoczęła się o godzinie 11.30. Młodzież podzielono na małe grupy i wyznaczono trasy sprzątania. Każdy, wyposażony w parę rękawiczek oraz worek foliowy uczestnik, miał za zadanie zbierać różne rodzaje odpadów: szkło, plastik, makulaturę, puszki aluminiowe oraz odzież i obuwie. Jedna ze sprzątających grup na swojej drodze spotkała nielegalne wysypisko śmieci, będące świadectwem bezmyślności oraz ignorancji niektórych ludzi.  Smutne jest to, że są to nasi sąsiedzi, mieszkańcy miasteczka, w którym żyjemy. 
Miejmy nadzieję, że akcja „Sprzątanie świata” uczy odpowiedzialności za otaczający nas teren, pobudza do działań ekologicznych, dostarcza możliwości zdrowej rywalizacji w trakcie działań w słusznej sprawie i jest pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.
 
Ewa Lemisz-Suska, Jolanta Lesikowska 
SPRZĄTANIE ŚWIATA SPRZĄTANIE ŚWIATA SPRZĄTANIE ŚWIATA SPRZĄTANIE ŚWIATA SPRZĄTANIE ŚWIATA SPRZĄTANIE ŚWIATA