PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM ZWIERZĄT

 
             Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest corocznie dnia 4 października. Został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji, rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt czyli World Animal Week, trwający do 10 października. W Kościele jest to dzień wspominania świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Jednakże, dla większości aktywistów cały październik jest miesiącem wielu akcji mających na celu okazanie dobroci dla zwierząt.
        Również w naszej szkole postanowiliśmy zwrócić uwagę na ten powszechny nadal problem. Wszystkie akcje miały na celu zmianę zachowania i stosunku uczniów do zwierząt i uświadomienia im, że zwierzę to istota żywa, czująca, która także ma swoje prawa.  W naszych działaniach biorą udział nie tylko ekolodzy, organizacje działające na rzecz zwierząt, ale również każdy, dla kogo dobro zwierzaka nie jest bez znaczenia.
            W ramach tegorocznej akcji uczniowie mogli zapoznać się z Światową Deklaracją Praw Zwierząt, uchwaloną przez UNESCO  15.10.1978 w Paryżu. Teksty zostały przedstawione na tablicy przed pokojem nauczycielskim oraz na stronie internetowej naszego Gimnazjum i Facebooku. Aby jeszcze bardziej uwrażliwić naszych uczniów na problem odpowiedniego traktowania zwierząt, w ramach godzin z wychowawcą w poszczególnych klasach przeprowadzone zostały lekcje według scenariusza pt.” Zwierzę nasz brat - czy stosunek człowieka do zwierząt może być miarą cywilizacji?”  Głównym celem tych zajęć było wyrobieniu etycznej postawy w stosunku do zwierząt oraz oczywiście wykształcenie emocjonalnych związków młodzieży ze wszystkimi organizmami żywymi. Kolejnym zadaniem, którego nie mogło zabraknąć, była szkolna, trwająca przez cały miesiąc, zbiórka karmy i koców dla zwierzaków mieszkających w pobliskim schronisku. Dzięki dobroci nielicznych uczniów udało się zebrać kilkadziesiąt kilogramów suchej karmy, która została przekazana wiecznie głodnym psiakom.
            Akcję zakończono optymistycznym konkursem pt. „Selfie zwierzaka”, podczas którego uczniowie mieli okazję pochwalić się swoimi pupilami oraz opisać ich krótką historię. Celem tego konkursu było zwrócenie uwagi na problemy domowych zwierząt, które nierzadko trzymane są w klatkach lub na łańcuchach.   Wrażliwi ludzie starają się uświadomić innym, że może być inaczej, gdyż o wiele lepiej jest, gdy zwierzę funkcjonuje w naszym życiu jako domownik – przyjaciel. Tylko od nas samych zależy, jaki będzie los powierzonego naszej opiece zwierzaka. 
Ewa Lemisz – Suska, Jolanta Lesikowska