ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW

W środę 25.02.2015r. o godzinie 15.30 w sali nr 28 naszego Gimnazjum odbędzie się spotkanie z cyklu „Szkoła dla Rodziców”. Zapraszamy wszystkich rodziców do wzięcia udziału w spotkaniu.

Tematyka zajęć:
 
Część I - Budowanie relacji dorosły - dziecko, a w tym:
-wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
-rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
-aktywne, wspierające słuchanie,
-motywowanie dziecka do współdziałania,
-modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
-uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
-wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
-budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
-konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 
Część II - Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji między dziećmi:
-rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
-kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
-problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
-wpływ ról na relacje między dziećmi.
 
Część III - dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:
-młodzieńczy bunt,
-pragnienie akceptacji,
-potrzeba decydowania o sobie,
-przedwczesne zainteresowanie seksem,
-narkotyki,
-niebezpieczeństwo mediów.