NATURA 2000

6 marca 2015r. w ramach projektu ekologicznego „Natura 2000 - Pozytywna Inspiracja” zorganizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w naszej szkole odbyły się lekcje z edukatorem ekologicznym Panem Markiem Maluśkiewiczem.
Celem niniejszych spotkań była szeroko pojęta edukacja uczniów nt. sieci Natura 2000, a dokładnie kompleksu Ostoja Drawska jak również, uświadomienie im, że Natura 2000 to nie tylko ograniczenia, ale również korzyści. W trakcie eko-lekcji uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę, zapoznać się z chronionymi gatunkami ptaków i poznać wiele ciekawostek i anegdot na temat ptasiego życia. Zajęcia prowadzone były przy wykorzystaniu metod aktywizujących grupę, skłaniających uczniów do myślenia i zadawania pytań. Dzięki takim spotkaniom uczniowie w przystępny sposób mogli poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą i dowiedzieć się m.in. jakie gatunki oprócz ptaków są chronione na danych obszarach Natura 2000. Dodatkowo szkoła otrzymała bezpłatny pakiet edukacyjny „Natura 2000”, który będzie można wykorzystać do innych ciekawych zajęć.