SPOTKANIA PROFILAKTYCZNE

Od poniedziałku do czwartku w naszej szkole gościła Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku i jednocześnie specjalista terapii uzależnień - pani Małgorzata Janda. Spotkała się ze wszystkimi uczniami klas I i II. W czasie spotkania Pani Dyrektor opowiedziała młodzieży o tym jakie przejawy zachowań świadczą o demoralizacji, wyjaśniła podstawowe przyczyny trafiania młodych ludzi do ośrodków wychowawczych, ale przede wszystkim omówiła skutki stosowania substancji psychoaktywnych.
Spotkanie młodzieży gimnazjalnej z Panią Dyrektor Małgorzatą Jandą zorganizowała pedagog Renata Aleszko dzięki pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czaplinku i przy współpracy z Przewodniczącym Komisji - Panem Wiesławem Runowiczem.

spotkanie spotkanie