ZAJĘCIA EDUKACYJNE W LIPIU

W ramach projektu pt. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, uczniowie klas 1b i 2b uczestniczyli w 2-dniowych zajęciach edukacyjnych.
Podczas pierwszego dnia warsztatów, spacerując po leśnej ścieżce nasi uczniowie mieli szansę dowiedzieć się jak funkcjonuje las oraz poznać wiele ciekawych gatunków roślin. Drugą część dnia, uczniowie spędzili w laboratorium, gdzie pod okiem pani instruktor obserwowali mikroskopijny świat protistów. Oprócz zajęć tematycznych, pod koniec dnia, odbyły się także zajęcia na hali sportowej, które oprócz zmęczenia dały wiele śmiechu i radości.

Drugi dzień, spędziliśmy w ogromnym parku Hortulus gdzie oprócz zabawy w labiryncie również poznawaliśmy tajemniczy świat roślin.

LIPIE LIPIE LIPIE