WARSZTATY ZGODNIE Z NATURĄ

W piątek 6 listopada 2015r. w naszej szkole odbyły się warsztaty wprowadzające uczniów do projektu edukacyjnego Zgodnie z Naturą. Jest to ogólnopolski projekt prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dotyczący różnych form ochrony obszarowej, zwłaszcza na obszarach Natura 2000. Inicjatywa ta promuje aktywności, które są zgodne z zasadami poszanowania przyrody, ale jednocześnie łamią stereotypy na temat obszarów chronionych, jako terenów zamkniętych.

Głównym celem projektu jest popularyzowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej i obszarów chronionych, głównie Natura 2000, oraz szans i zagrożeń z nimi związanych. Co więcej, zwrócenie uwagi naszych uczniów na szczególną wartość różnorodności biologicznej oraz przybliżenie koncepcji zachowania równowagi pomiędzy potrzebami ludzi, gospodarką i ochroną środowiska przyrodniczego w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, również stanowi zasadniczy element tego projektu. Istotne podczas realizacji projektu będzie także, rozbudzenie zainteresowania i świadomości ekologicznej młodzieży oraz społeczności lokalnej. Kształtowanie postaw w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego i rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za nie.

W warsztatach uczestniczyło 15 uczniów z klas pierwszych i drugich. Zajęcia prowadzone były przez animatora CEO panią Joannę Gus. Celem warsztatów było wprowadzenie uczniów w tematykę projektu i wsparcie ich w planowaniu działań. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób zaplanować pracę w grupie oraz to co jest ważne podczas realizacji projektu. Ponadto, uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób można zaprezentować efekty swoich działań wśród innych uczniów i społeczności lokalnej.

Eko